Huisarts Joost van de Putte

Stad aan 't Haringvliet

Het StadsHuus

In 2015 gingen de deuren van het StadsHuus open. Een modern en ruim Woon-Zorg-Complex met plaats voor elf woningen die van alle gemakken zijn voorzien. Woongoed Flakkee nam het initiatief en beheert het pand. CuraMare en Joost van de Putte vonden er een plek. De architecten waren Paulus de Jager en Wilco Blok. Onze praktijk bevindt zich op de begane grond en is met drie spreekkamers ruim en toekomstbestendig. De inrichting werd gedaan door Marieke Eijs, een gewaardeerd interieur architect.

Beneden Molendijk 4
3243 AJ Stad aan 't Haringvliet
0187 - 61 12 69

In 2005 nam Joost van de Putte het stokje over van Herman Maas. Sindsdien is er veel veranderd in de organisatie en in de regelgeving. Zo werken we nu met assistentes en praktijk-ondersteuners en werd de praktijk vanaf 2006 gecertificeerd. In dat jaar ging ook de nieuwe zorgwet van start en begonnen we met deelname aan zorgprogramma's van Zorggroep Haringvliet. Aanvankelijk ging het om diabetes, maar inmiddels ook om COPD, astma, ouderenzorg en cardiovasculair risicomanagement. In het huidige stelsel is de huisarts veel meer manager dan voorheen, maar de uitdaging is juist om huisarts te blijven.

In 2015 verhuisden we naar een nieuw gebouw en kregen we extra ruimte die al gauw gevuld werd door een podologe, een POH-GGZ, een dietiste, een diabetes-verpleegkundige, etc.