Huisarts Joost van de Putte

Stad aan 't Haringvliet

Zorggroep Haringvliet

De huisartsen van Goeree Overflakkee vormen gezamenlijk Zorggroep Haringvliet die de zorg voor chronische ziekten organiseert. Het gaat daarbij om diabetes, COPD, astma, ouderenzorg en zorg bij hart- en vaatziekten. Gezamenlijk volgen ze dezelfde protocollen en werkafspraken. De zorggroep is ook aanspreekpunt voor andere zorgverleners die samenwerkingsafspraken met ons maken.

ALOGO

Het Anderhalfde Lijns Overleg Goeree Overflakkee is een maandelijks bijeenkomst van de huisartsen waarbij ingewikkelde casussen (anoniem) besproken worden. Een specialist (oncoloog, neuroloog) schuift aan en beantwoord onze vragen. Een zeer zinvolle vergadering die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg op het eiland.

Huisartsenpost

In het ziekenhuis bevindt zich Huisartsenpost 't Hellegat. De huisartsen zorgen daar gezamenlijk voor opvang van spoedeisende gevallen gedurende de avonden, nachten en weekeindes. U belt 0187 - 48 04 47 als u hen nodig heeft. Uiteraard alleen voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende ochtend of de volgende maandag.

Multidisciplinair overleg

Zes-wekelijks komen de wijkverpleegkundigen, de case-managers, de gezinsregiseurs, de praktijkondersteuner, ergotherapeute en Joost samen om de zorgkindjes van de praktijk te bespreken; voornamelijk de ouderen die veel zorg nodig hebben. Zijn er problemen dan maken we plannen of bespreken we wie we kunnen inschakelen.

DEKRA

Vanaf 2006 is de praktijk gecertificeerd door DEKRA. Dat is een kwaliteitskeurmerk dat garandeert dat de zorg die we leveren aan ISO-normen voldoet.

Deze normen voorzien in een reeks van kwaliteits- en transparantie-eisen die soms tot betere zorg leiden en soms tot meer handelingen, lijsten, parafen en registraties. We zijn trots op ons keurmerk, maar beseffen ons ook dat het soms de vaart uit processen haalt, zodat u soms wat langer moet wachten op bijvoorbeeld uw medicatie.