Huisarts Joost van de Putte

Stad aan 't Haringvliet

 • Joost van de Putte

  Na zijn studie in Antwerpen rondde Joost zijn opleiding tot huisarts af in de Vlaamse Kempen. Als geboren Zeeuw voelt hij zich thuis op Flakkee en startte hij in 2005 in Stad aan 't Haringvliet. Hij gelooft in kleinschalige en betrokken zorg en denkt dat het vak van huisarts zijn roeping is.

 • Andrea Bouman

  Na jarenlang ervaring opgedaan te hebben als assistente op de huisartsenpost is Andrea in het mooie Stad komen werken. Ze is een rots in de branding en soms een reddende engel.

 • Nadine de Bruin

  Vanuit Lienden trouwde Nadine met een Dirkslander zodat ze naar ons mooie eiland verhuisde. Ze werkte eerst als vaste kracht in de praktijk, maar werd vervolgens moeder en vervangt nu als oproepkracht de andere assistentes tijdens hun vrije dagen. En dan is ze ook nog violiste.

 • Erna van Mourik

  Erna heeft een zeer ruime ervaring als apotheekassistente in Ooltgensplaat. Ze werkt nu als invalster in Stad aan 't Haringvliet en als saxofonist in het praktijkensemble. Erna is vriendelijk, betrouwbaar en gedegen.

 • Marieke van de Putte

  Omdat Joost meer tijd kwijt was aan papieren, contracten, vergaderingen en rekeningen dan aan spreekuren en visites, werd het tijd dat er wat hulp kwam. Laat die hulp nu in hetzelfde huis wonen als hijzelf! Een manager.

 • Anne-Marie de Haan

  Voor de opvolging van chronische patienten, zoals mensen met hart- en vaatziekten, COPD, diabetes of astma heeft Anne-Marie elke week spreekuur in de praktijk. Ze zoekt ook oudere mensen thuis op om hun gezondheid in de gaten te houden.

 • Carine Weekhout

  Carine is werkzaam in de praktijk in de functie van POH-GGZ. Iedere dinsdag houdt ze spreekuur voor geestelijke problematiek. Ze is een wijze en meevoelende hulpverlener met ervaring bij complexe en mindere complexe problemen.

 • Grace van der Schoot

  Grace is de diabetesverpleegkundige die vanuit het ziekenhuis en in samenwerking met de internisten de suikerziekte-patienten in de gaten houdt. Ze doet dat met energie en plezier.