Beneden Molendijk 4
3243 AJ, Stad aan 't Haringvliet
0187 - 61 12 69
0187 - 61 24 70 (fax) onbetrouwbaar middeleeuws werktuig
johannes@ezorg.nl
AGB 01024094
BIG 49061735501

In 2005 nam Joost van de Putte het stokje over van Herman Maas. Sindsdien is er veel veranderd in de organisatie en in de regelgeving. Zo werken we nu met assistentes en praktijk-ondersteuners en werd de praktijk vanaf 2006 gecertificeerd. In dat jaar ging ook de nieuwe zorgwet van start en begonnen we met deelname aan zorgprogramma's van Zorggroep Haringvliet. Aanvankelijk ging het om diabetes, maar inmiddels ook om COPD, astma, ouderenzorg en cardiovasculair risicomanagement. In het huidige stelsel is de huisarts veel meer manager dan voorheen, maar de uitdaging is juist om huisarts te blijven. In 2015 verhuisden we naar een nieuw gebouw en kregen we extra ruimte die al gauw gevuld werd door een podologe, een POH-GGZ, een dietiste, een diabetes-verpleegkundige, etc.

DEKRA

Vanaf 2006 is de praktijk gecertificeerd door DEKRA. Dat is een kwaliteitskeurmerk dat garandeert dat de zorg die we leveren aan ISO-normen voldoet.

Deze normen voorzien in een reeks van kwaliteits- en transparantie-eisen die soms tot betere zorg leiden en soms tot meer handelingen, lijsten, parafen en registraties. We zijn trots op ons keurmerk, maar beseffen ons ook dat het soms de vaart uit processen haalt, zodat u soms wat langer moet wachten op bijvoorbeeld uw medicatie.

Samenwerking


Zorggroep Haringvliet

De huisartsen van Goeree Overflakkee vormen gezamenlijk Zorggroep Haringvliet die de zorg voor chronische ziekten organiseert. Het gaat daarbij om diabetes, COPD, astma, ouderenzorg en zorg bij hart- en vaatziekten. Gezamenlijk volgen ze dezelfde protocollen en werkafspraken. De zorggroep is ook aanspreekpunt voor andere zorgverleners die samenwerkingsafspraken met ons maken.

ALOGO

Het Anderhalfde Lijns Overleg Goeree Overflakkee is een maandelijks bijeenkomst van de huisartsen waarbij ingewikkelde casussen (anoniem) besproken worden. Een specialist (oncoloog, neuroloog) schuift aan en beantwoord onze vragen. Een zeer zinvolle vergadering die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg op het eiland.

Huisartsenpost

In het ziekenhuis bevindt zich Huisartsenpost 't Hellegat. De huisartsen zorgen daar gezamenlijk voor opvang van spoedeisende gevallen gedurende de avonden, nachten en weekeindes. U belt 0187 - 48 04 47 als u hen nodig heeft. Uiteraard alleen voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende ochtend of de volgende maandag.

Multidisciplinair overleg

Zes-wekelijks komen de wijkverpleegkundigen, de case-managers, de gezinsregiseurs, de praktijkondersteuner, ergotherapeute en Joost samen om de zorgkindjes van de praktijk te bespreken; voornamelijk de ouderen die veel zorg nodig hebben. Zijn er problemen dan maken we plannen of bespreken we wie we kunnen inschakelen.

Ook in onze prakijk

Podologie

Op vrijdag heeft Astrid spreekuur in de praktijk. Ze is als podologe expert op het gebied van de voet en de behandeling van voetklachten. Hoe belangrijk uw voeten zijn, merkt u pas wanneer er iets mis is. Pijnklachten aan uw voeten en snel vermoeide voeten zijn erg hinderlijk in uw dagelijks leven. Maar ook kuit-, knie-, heup- en nekklachten kunnen vanuit de voet ontstaan. Onze voeten zijn immers het fundament van ons lichaam. Beenlengteverschil komt vaker voor dan u denkt. Dit kan rugklachten veroorzaken. Met een simpele zool met hakverhoging kunnen we het probleem oplossen of verminderen. Nieuw in de podologiepraktijk is de echografie: hierbij kunnen we gerichter in uw voet kijken.

Diëtiste

Tweewekelijks houdt Valerie Koppenol van ProVie-and spreekuur in de praktijk. Ze maakt ook deel uit van de ketenzorg van Zorggroep Haringvliet en is vaste behandelaar als het gaat om diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Valerie is deskundige op het gebied van voeding en gedrag. Ze is ervaren in dieetbehandeling bij diabetes, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, ondervoeding/ondergewicht, COPD en maag-darm-leverziekten.

Bloedprikken

Het bloedprikken gebeurt iedere ochtend, behalve op vrijdag.
Maandag 8:30 tot 9:00
Dinsdag 8:30 tot 9:00
Woensdag 8:30 tot 9:00
Donderdag 8:30 tot 9:00
Zorg dat u een aanvraagformulier bij u heeft als u langskomt voor een bloedname. Als u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunt u ook thuis laten prikken. Neem dan telefonisch contact op met de praktijk op 0187 - 61 12 69. Bent u per brief door het laboratorium uitgenodigd, dan is het van belang te weten dat u niet per sé op een bepaalde dag hoeft langs te komen. Voor de uitslag van een bloedname in het kader van uw diabetes of risico op hart- en vaatziekten komt u langs op het spreekuur.
Onze Tijden
Team
Geschiedenis
Apotheek